28.12%
PM10 14.06 μg/m3
PM2.5 14.06 μg/m3
PM1 11.94 μg/m3
979
Ciśnienie hPa
16.3
16.2
rpi: 12.59°C, alarm: 0°C
Temperatura °C
100
Wilgotność %
10%
Sprawność: 91.67%
Zasilanie: 14.9oC
Nawiew: 23.7oC
Wywiew: 24.5oC
Strych: 28.0oC
24.4°C
Salon: 24°C (23°C)
Sypialnia: 25°C (22°C)
Łazienka: 25°C (24°C)
Filip: 26°C (21°C)
Nela: 25°C (22°C)
Pralnia: 24°C (21°C)
Parter: 25.5 °C
Pietro: 26 °C
cwu: 52.3°C
obl: 22°C / zas:23.8°C/ pow:23.2°C
spr: 4546
DM: 0
2020.06.05 18:01