33.24%
PM10 16.62 μg/m3
PM2.5 14.31 μg/m3
PM1 10.69 μg/m3
985
Ciśnienie hPa
9.6
9
rpi: 17.22°C, alarm: 9.5°C
Temperatura °C
100
Wilgotność %
10%
Sprawność: 91.67%
Zasilanie: 14.9oC
Nawiew: 23.7oC
Wywiew: 24.5oC
Strych: 28.0oC
24.2°C
Salon: 23.5°C (26.5°C)
Sypialnia: 25°C (27.5°C)
Łazienka: 25°C (28°C)
Filip: 25°C (27.5°C)
Nela: 24.5°C (28°C)
Pralnia: 24°C (30.5°C)
Parter: 25.5 °C
Pietro: 25.5 °C
cwu: 52.5°C
obl: 18.5°C / zas:23°C/ pow:22.1°C
spr: 4727
DM: 21.1
2020.07.08 03:00