27.88%
PM10 13.94 μg/m3
PM2.5 13.5 μg/m3
PM1 10.94 μg/m3
987
Ciśnienie hPa
22.31
0
Temperatura °C
52.75
Wilgotność %
30%
Sprawność: 97.92%
Zasilanie: 18.4oC
Nawiew: 23.1oC
Wywiew: 23.2oC
Strych: 26.8oC
24°C
Salon: 24°C (23.5°C)
Sypialnia: 24.5°C (21°C)
Łazienka: 25°C (24°C)
Filip: 25°C (24°C)
Nela: 25°C (24°C)
Pralnia: 24°C (21°C)
Parter: 0 °C
Pietro: 0 °C
zew: 17.1°C (17.4°C)
cwu: 48.5°C
obl: 31.7°C / zas:34.9°C/ pow:28°C
spr: 2401
DM: 100
2019.09.23 17:46