83.12%
PM10 41.56 μg/m3
PM2.5 39.06 μg/m3
PM1 27.88 μg/m3
985
Ciśnienie hPa
15.9
15.3
rpi: 16.75°C, alarm: 15.5°C
Temperatura °C
100
Wilgotność %
10%
Sprawność: 91.67%
Zasilanie: 14.9oC
Nawiew: 23.7oC
Wywiew: 24.5oC
Strych: 28.0oC
26.3°C
Salon: 26°C (30°C)
Sypialnia: 27°C (27.5°C)
Łazienka: 27°C (28°C)
Filip: 27°C (30.5°C)
Nela: 27°C (28°C)
Pralnia: 26°C (34°C)
Parter: 27.5 °C
Pietro: 28 °C
cwu: 51.5°C
obl: 16°C / zas:27°C/ pow:26.1°C
spr: 4897
DM: 0
2020.08.15 03:46