36.24%
PM10 18.12 μg/m3
PM2.5 17.88 μg/m3
PM1 14.31 μg/m3
979
Ciśnienie hPa
15.2
14.9
rpi: 14.7°C, alarm: 14.5°C
Temperatura °C
100
Wilgotność %
20%
Sprawność: 85.33%
Zasilanie: 15.4oC
Nawiew: 21.8oC
Wywiew: 22.9oC
Strych: 25.9oC
23.4°C
Salon: 23.5°C (21°C)
Sypialnia: 25°C (21°C)
Łazienka: 25°C (24°C)
Filip: 24.5°C (21°C)
Nela: 24°C (21°C)
Pralnia: 24.5°C (21°C)
Parter: 25 °C
Pietro: 25.5 °C
cwu: 53.6°C
obl: 24°C / zas:31.1°C/ pow:26.8°C
spr: 5094
DM: 100
2020.09.27 14:35